Friskvård

Fysisk aktivitet

Friskvård

Att livsstilen har stor betydelse för hur vi mår är något som de allra flesta håller med om i dag. Det råder ingen tvekan om att regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion, mindre stress och bättre balans i tillvaron leder till bättre hälsa och längre medellivslängd.

Brist på fysisk aktivitet har ett samband med ökad förekomst av flera sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck, slaganfall, vissa cancerformer, åldersdiabetes och övervikt.

Trots människors kunskap om betydelsen av en sundare livsstil för bättre hälsa och ambitioner om förbättrade hälsovanor, är det fortfarande många som är för lite fysiskt aktiva.

Att träna på gym är en av många aktivitetsformer som numera också är avdragsgillt för arbetsgivaren. Detta för att stimulera till ökad fysisk aktivitet.

Vi samarbetar med friskvårdförmedlare som Wellnet och E-Passi.