Fysioterapimottagningen

Rehabilitering

Fysioterapimottagningen

Vanligaste orsaken till att man söker fysioterapeut här är besvär i rygg, nacke och skuldror. Besvär som ej är utlösta av sjukdomar. Ibland av trauman men oftast av ensidiga arbetsställningar, stress och inaktivitet, vilket då ofta manifesteras i muskelspänningar, värk och stela leder.
Andra orsaker kan vara:

  • Efter frakturer eller olyckor då man behöver träna upp muskler och leder.
  • Vid kroniska sjukdomar som medför smärta och nedsatt funktion i leder och muskler.
  • Idrottsskador
Vad gör en Fysioterapeut?

En fysioterapeut arbetar främst med att undersöka och behandla problem som kommer från kroppens rörelse- och stödjeorgan; muskler, leder, nerver och skelettet.
Här på Caspers har träning alltid haft en central roll vid rehabilitering av skador. Dels på grund av vår egen övertygelse om nyttan av den i de flesta sammanhang men också på grund av senare års forskningsrön.

Exempel på behandlingsmetoder
Personligt utformade träningsprogram – Du kan få träna på en specifik rörelse för att förbättra rörlighet eller styrka/uthållighet i en led och/eller muskel.
Manuella behandlingsmetoder som exempelvis muskeltöjningar eller mobilisering av stela leder som man har svårt att klara själv.
Manipulation vid vissa tilllståd. Passiv smärtlindrande behandling som akupunktur kan vara ett första steg för att minska smärta.
Arhrosskola: träning och föreläsning.

Samarbete med Premicare E-center och Premicare Ljusne-HC

Sedan årsskiftet 2011/2012 har Caspers Fysioterapi och Premicare E-center och Premicare Ljusne HC samarbete gällande fysioterapi/sjukgymnastik. För dig som är listad på ovanstående hälsocentraler finns möjlighet att söka hit för en sjukgymnastisk bedömning inom ramen för landstingssubvention.
Besöket kostar då 200 kr och ingår i högkostnadsskyddet.